Desenvolvemento de proxectos

Unha das principais tarefas do equipo da UPD é proporcionar asesoramento no deseño e posta en marcha de proxectos de Obradoiros de Emprego e Escolas Obradoiro aos diferentes concellos da provincia de Pontevedra e a outras entidades promotoras.

Despois dun asesoramento previo para a selección de especialidades e de facilitar as pautas precisas para que os proxectos técnicos que definen as obras ou servizos a executar, se adapten ás esixencias dos programas formativos, a UPD colaborou coas entidades promotoras na redacción dos seguintes proxectos :

PROXECTOS DESENVOLVIDOS PARA A CONVOCATORIA DO 15 DE XUÑO DE 2010

Proxecto: Obradoiro de Emprego Agolada III

Entidade Promotora: Concello de Agolada

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • TRABALLO FORESTAL-XARDINERÍA (15)
 • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (15)

Proxecto: Obradoiro de Emprego Cerdedo II

Entidade Promotora: Concello de Cerdedo

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • TALLISTA DE PEDRA E MÁRMORE (15)
 • TRABALLO FORESTAL-XARDINERÍA (15)
 • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO E INSTITUCIÓNS (15)

Especialidades aprobadas e número de participantes:

TALLISTA DE PEDRA E MÁRMORE (10), TRABALLO FORESTAL-XARDINERÍA (10)

Proxecto: Obradoiro de Emprego Gondomar III

Entidade Promotora: Concello de Gondomar

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • EBANISTERÍA (15)
 • XARDINERÍA-FORESTAL (15)
 • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (15)

Proxecto: Obradoiro de Emprego Mobilia II

Entidade Promotora: Deputación de Pontevedra

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • CARPINTERÍA: INSTALACIÓN ELEMENTOS, MECANIZADO E ACABADO (15)
 • SOLDADURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LIXEIRAS (15)

Especialidades aprobadas e número de participantes:

O proxecto foi aprobado con todas as especialidades e con 15 alumnos en cada unha.

Proxecto: Obradoiro de Emprego Moraña II

Entidade Promotora: Concello de Moraña

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • EBANISTERÍA (15)
 • XARDINERIA-TRABALLO FORESTAL (15)
 • LIMPEZA DE EDIFICIOS-OPERACIÓNS BÁSICAS DE ALOXAMENTOS (15)

Proxecto: Obradoiro de Emprego Petroglifos III

Entidade Promotora: Concello de Campo Lameiro

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • TRABALLO FORESTAL-XARDINERIA (15)
 • PAVIMENTADOR CON LASTROS (15)

Especialidades aprobadas e número de participantes:

TRABALLO FORESTAL-XARDINERIA (10), PAVIMENTADOR CON LASTROS(12)

Proxecto: Obradoiro de Emprego Complexo lúdico-deportivo “A Freixa”

Entidade Promotora: Concello de Ponteareas

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • OPERACIÓNS DE FORMIGÓN-ALBANELERÍA (15)
 • XARDINERÍA-TRABALLO FORESTAL (15)
 • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO E INSTITUCIÓNS (15)

Proxecto: Obradoiro de Emprego Sanxenxo Móvese

Entidade Promotora: Concello de Sanxenxo

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • CARPINTERÍA: INSTALACIÓN ELEMENTOS, MECANIZADO E ACABADO (15)
 • XARDINERÍA-TRABALLO FORESTAL (15)
 • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (15)

Especialidades solicitadas e número de participantes:

CARPINTERÍA (12), XARDINERÍA-TRABALLO FORESTAL (10), ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (10)

PROXECTOS DESENVOLVIDOS PARA A CONVOCATORIA DO 15 DE ABRIL DE 2010

Proxecto: Obradoiro de Emprego Forcarei I

Entidade Promotora: Concello de Forcarei

Especialidades solicitadas e número de participantes:

 • ALBANELERÍA (15)
 • CARPINTARÍA: INSTALACIÓN, MECANIZADO E ACABADO (15)
 • XARDINERÍA (15)
 • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO E INSTITUCIÓNS (15)

Especialidades aprobadas e número de participantes:

ALBANELERÍA (9), CARPINTERÍA (9) E XARDINERÍA (9)