O FONDO EUROPEO DE PESCA (FEP)

O Fondo Europeo de Pesca (FEP) financiar谩 proxectos relacionados con todos os sectores da pesca e da acuicultura, as铆 como a aplicaci贸n de medidas destinadas a identificar e a promover novos mercados. As铆 mesmo, conc茅dese financiamento para a modernizaci贸n das flotas pesqueiras e para eliminar o exceso de capacidade pesqueira.

O FEP substit煤e ao Instrumento Financeiro de Orientaci贸n da Pesca (IFOP), creado para o per铆odo 2000-2006. O Fondo permite unha contribuci贸n m谩is adecuada de cara aos obxectivos da PPC (pol铆tica pesqueira com煤n) reformada e integra en maior medida as pol铆ticas comunitarias noutros 谩mbitos (medio ambiente, emprego, etc.), aplicando unha formulaci贸n estrat茅xica m谩is s贸lido e global.

O FEP xa non forma parte da familia dos Fondos Estruturais e de Cohesi贸n. Con todo, os mecanismos de prestaci贸n da axuda seguir谩n asemell谩ndose en gran medida aos dos Fondos Estruturais e de Cohesi贸n, co fin de garantir a coherencia dos instrumentos comunitarios e manter unha formulaci贸n com煤n en materia de normas para unha xesti贸n correcta.

A execuci贸n da axuda simplificouse considerablemente. Haber谩 un 煤nico programa FEP por Estado membro, o que permitir谩 concentrar as actuaci贸ns e maximizar a s煤a eficacia. Ademais, a obrigatoriedade de elaborar un plan estrat茅xico nacional para o conxunto do sector pesqueiro do Estado membro axudar谩 a determinar as prioridades, os obxectivos e os recursos p煤blicos necesarios para a s煤a consecuci贸n. O FEP contempla unha serie de normas para garantir a rendici贸n de contas. Os programas do Fondo estar谩n sometidos a un seguimento e avaliaci贸n peri贸dicos por parte de todos os socios e ser谩n obxecto dun informe anual de execuci贸n.

Ao presentar os seus programas no marco do FEP, os Estados membros te帽en que establecer un plan estrat茅xico nacional que conte帽a unha concepci贸n global a medio prazo da s煤a pol铆tica de desenvolvemento dos sectores da pesca e a acuicultura. Este documento abarca todos os 谩mbitos da PPC e, por iso, ten un alcance m谩is amplo que o dos programas do FEP. Os plans estrat茅xicos nacionais constit煤en a base para as actuaci贸ns financiadas polo Fondo e serven de documento de referencia na elaboraci贸n dos programas de cada Estado membro. As actuaci贸ns que sexan financiadas polo FEP ter谩n que axustarse aos obxectivos e a estratexia previamente establecidos polo Estado membro no seu plan estrat茅xico.

Nos programas do FEP aplicarase o principio da xesti贸n compartida entre os Estados membros e a Comisi贸n, conforme a unha clara separaci贸n de tarefas. Os Estados membros crear谩n os organismos e o sistema de xesti贸n e control necesarios para a realizaci贸n dos programas. O papel da Comisi贸n consistir谩 en verificar o correcto funcionamento de devanditos sistemas.

Orzamento

Para o per铆odo 2007-2013, o orzamento total do FEP ascende a 3.849 mill贸ns de euros desglosados do seguinte modo: 2.908 mill贸ns para as zonas inclu铆das no obxectivo de converxencia e 941 mill贸ns para as zonas non inclu铆das en devandito obxectivo. As铆 a Comisi贸n respecta a obrigaci贸n de concentrar cerca do 75% dos recursos financeiros nas rexi贸ns de converxencia.

Obxectivos

En xeral os obxectivos son:

 • Apoiar a pol铆tica pesqueira com煤n
 • Promover un equilibrio sostible entre os recursos e a capacidade pesqueira
 • Promover un desenvolvemento sostible da pesca interior
 • Potenciar a competitividade e o desenvolvemento
 • Fomentar a protecci贸n e mellora do medio ambiente
 • Promover o desenvolvemento sostible e a mellora da calidade de vida en zonas pesqueiras
 • Promover a igualdade entre homes e mulleres no sector e zonas pesqueiras

Eixos prioritarios

Os cinco eixos prioritarios para alcanzar os obxectivos son:

 • Eixo prioritario 1: Medidas de adaptaci贸n da flota pesqueira comunitaria.
 • Eixo prioritario 2: Acuicultura, pesca interior, transformaci贸n e comercializaci贸n de produtos da pesca e da acuicultura.
 • Eixo prioritario 3: medidas de interese p煤blico.
 • Eixo prioritario 4: desenvolvemento sostible das zonas de pesca.
 • Eixo prioritario 5: Asistencia t茅cnica.

M谩is informaci贸n: Grupos de acci贸n costeira 2007-2013