Financiamento

Financiaranse os gastos de formaci贸n profesional e funcionamento de todo o proxecto formativo:

  • Os soldos e salarios e a Seguridade Social a cargo do empleador do personal directivo, docente e de apoio.
  • O material e medios did谩cticos e de consumo.
  • Amortizaci贸ns de instalaci贸ns e equipos.
  • O seguro de accidentes de alumnos.
  • Becas dos alumnos durante os seis primeiros meses de funcionamento.
  • Soldos, salarios e gastos da Seguridade Social a cargo do empleador, na parte que se determine, derivados dos contratos suscritos cos alumnos.

O resto das cantidades que non aporten os servizos p煤blicos de Emprego corre a cargo da entidade promotora (adquisici贸n de maquinaria, bens de equipo ou inversi贸ns, outros materiais, etc...).