Estratexias da UPD 2009-2011

ESTRATEXIA 1: Promoci贸n econ贸mica do territorio
ESTRATEXIA 2: Apoio e desenvolvemento ao programa de escolas obradoiros e obradoiros de emprego
ESTRATEXIA 3: Participaci贸n en proxectos europeos
ESTRATEXIA 4: Transversalidade

Arriba

ESTRATEXIA 1: Promoci贸n econ贸mica do territorio

Esta estratexia identifica as necesidades e potencialidades socioecon贸micas de cada un dos territorios da Provincia a partir das que enfocar as intervenci贸ns, facendo especial fincap茅 na rendibilidade dos espacios naturais e emprazamentos rurais, no fomento das pol铆ticas de emprego e no desenvolvemento local.

Li帽as de actuaci贸n:

1.1: An谩lise e investigaci贸ns no territorio provincial.

1.2: Dinamizaci贸n e desenvolvemento rural.

1.3: Apoio e dinamizaci贸n do Plan de Emprego Provincial e reforzo do Plan de Igualdade de Oportunidades Provincial.

1.4: Apoio aos t茅cnicos/as locais de emprego no 谩mbito territorial da provincia de Pontevedra.

1.5: Sensibilizaci贸n empresarial para o fomento da contrataci贸n.

1.6: Fomento da cultura emprendedora.

1.7: Apoio para o desenvolvemento e dotaci贸n de chan industrial na provincia de Pontevedra.

Arriba

ESTRATEXIA 2: Apoio e desenvolvemento ao programa de escolas obradoiros e obradoiros de emprego

A implantaci贸n de proxectos de Escolas Obradoiro e Obradoiros de Emprego nos concellos potencia o desenvolvemento end贸xeno, rentabilizando a recuperaci贸n medio ambiental e do patrimonio hist贸rico. A UPD nesta estratexia, apoiar谩 a creaci贸n de proxectos de xeito coordinado co equipo da Conseller铆a de Traballo e Benestar.

Esta estratexia considera as seguintes acci贸ns:

2.1: Asesoramento para a creaci贸n e realizaci贸n de proxectos de E.O./O.E.

2.2: Elaboraci贸n de materiais medotol贸xicos para formaci贸n nas especialidades de E.O./O.E. e para a inserci贸n laboral.

2.3: Asesoramento metol贸xico na intervenci贸n sociolaboral para equipos de E.O./O.E. e TLEs.

2.4: Promoci贸n da Igualdade de Oportunidades no programa de E.O./O.E.

Arriba

ESTRATEXIA 3: Participaci贸n en proxectos europeos

A UPD dar谩 apoio 谩 谩rea espec铆fica de proxectos europeos establecida no organigrama do Servizo de Desenvolvemento Local da instituci贸n provincia co obxecto de logra unha maior implicaci贸n nos proxectos europeos dende a li帽a da xesti贸n, participaci贸n na cohesi贸n territorial e difusi贸n das actuaci贸ns experimentais positivas- boas pr谩cticas- a todo o territorio provincial.

No marco desta estratexia desenvolveranse acci贸ns nas seguintes li帽as:

3.1: Creaci贸n dunha oficina de informaci贸n europea.

3.2: Apoio na xesti贸n de proxectos europeos.

3.3: Transferibilidade de boas pr谩cticas a todo o territorio provincial.

Arriba

ESTRATEXIA 4: Transversalidade

Todas as acci贸ns desenvolvidas na implantaci贸n do proxecto UPD, contemplar谩n cada unha das acci贸ns referidas a continuaci贸n:

4.1: Medioambiente.

4.2: Novas tecnolox铆as.

4.3: Igualdade de oportunidades